Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky kašírování plastových a hliníkových profilů

 

 • Profily určené ke kašírování nesmí být poškozené, zamaštěné ani jinak znečištěné.
 • K zakázce je nutno dodat minimálně 3 bm od každého druhu profilu nad požadovanou potřebu pro náběh, neboť tyto 3 bm mohou být znehodnoceny.
 • Minimální účtovatelné množství je 12 bm od každého typu profilu. Při kašírování menšího množství účtujeme stejnou cenu jako za 12 bm kašírovaného profilu.
 • Minimální délka kašírovaného profilu je 2 m, maximální délka 6,5 m. Maximální možná šířka použité fólie je 300 mm. Jsme schopni kašírovat profily o výšce až 260 mm.
 • Na okrajích profilových tyčí doporučujeme počítat s nutným prořezem max. 5 cm z každé strany tyče.
 • Profily jsou použitelné ke zpracování nejdříve po uplynutí 48 hodin od polepení.
  V případě výroby obloukových oken musí být před ohýbáním skladovány nejméně 6 týdnů (mimo přímý sluneční svit, při teplotě15-30°C a relativní vlhkosti vzduchu 40–60%).
 • Používané dekorativní PVC fólie nejsou odolné proti práškovým a pískovým mycím prostředkům, dále proti organickým rozpouštědlům.
 • Hliníkové a ocelové profily je nutno dodat pouze v barevné úpravě „KOMAXIT“ , barevná úprava musí být provedena dle normy GSB. Takto povrchově upravené profily je možno použít po olepení do exteriérových i interiérových prostor.
 • Surové hliníkové profily (bez povrchové úpravy) olepujeme pouze za předpokladu, že budou použity v interiérových prostorech. V opačném případě neposkytujeme záruku na lepený spoj.
 • Platnost záruky na lepený spoj je 5 let.
 • Platnost záruky na stálobarevnost exteriérových PVC folií je převzata od výrobce folií (RENOLIT, HORNSCHUCH) a je odlišná pro různé dekory folií v návaznosti na umístění hotového výrobku v rámci intenzity slunečního svitu. Minimální záruka je 5 let – maximální 20 let!